Så fort du som privatperson ska genomföra renoveringar eller nybyggnationer så ska du genast ansöka om ROT-avdrag. Ni kan dra av upp till 50 000 kronor per år och person i hushållet och avdraget gäller arbetet, inte materialkostnader.

Glad familj

Om du äger ditt boende så är ROT-avdraget en väldigt god vän när du ska ge sig på att renovera. Skatteavdraget går ut på att upp till 30 % av arbetskostnaderna kan dras av per person som står som ägare av fastigheten. Maxbeloppet är alltså 50 000 kronor och då lägger man till samma summa själv för att nå 100 000 kronor. Man kan givetvis renovera för mer eller mindre, men detta är ROT-avdragets maxgräns.

Om det finns två ägare av fastigheten så dubbleras denna summa, man kan alltså renovera för 200 000 kronor och få 50 000 i avdrag per person, totalt 100 000 kronor.

Vad täcks av ROT-avdraget?

Det är inte bara nybyggnationer och helrenoveringar som täcks av ROT-avdraget, även underhållsarbeten och viss tillbyggnad räknas in. Arbetet ska genomföras i redan existerande fastigheter, nybyggnad av helt nya hus och småhus på ens tomt ingår inte i ROT. Om du äger ett fritidshus får du lov att renovera med ROT-avdrag även om detta klassas som småhus.

När det gäller Comfort Färdiga Badrum får du sedan den 1 juli 2009 ROT-rabatt direkt från oss. Vi på NG Nilsson AB i Sjöbo och Malmö sköter ansökningen om pengar från Skatteverket så att du som privatperson inte behöver lägga ut pengar under tiden vi renoverar. Ytterligare en smidig anledning att använda sig av helhetskonceptet Comfort Färdiga Badrum vid din toalettrenovering.

Välkommen att kontakta oss!